Dotacje unijne

Tytuł

Zdobycie innowacyjnego know-how i rozbudowę zaplecza sprzętowego ułatwiło nam aktywne uczestnictwo w programach pomocowych Unii Europejskiej. Firma korzysta z unijnych dofinansowań już od 2002 r. Uzyskane dotacje są przeznaczane nie tylko na unowocześnianie parku maszynowego, ale także na sprawniejszą organizację pracy i podniesienie kwalifikacji naszych pracowników.

W ramach programów przedakcesyjnych otrzymaliśmy:

6996,22 euro

na realizację projektu „Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z ISO 9002 i ISO 14001” w ramach programu PHARE 2001 - Wstęp do jakości. Dotację wykorzystaliśmy na przeprowadzenie serii szkoleń dla kadry zarządzającej.

50 000 euro

na projekt „Odnowienie parku maszynowego POLAQUA”, realizowany w ramach programu PHARE 2001 - SSG Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Dotacja pomogła nam sfinansować zakup 2 koparek kołowych O&K.

36 050 euro

na projekt „Wzrost pozycji rynkowej firmy przez inwestycje w lekki sprzęt budowlany”, realizowany w ramach programu PHARE 2003 - RPW MSP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Uzyskaną kwotę przeznaczyliśmy na kupno drobnego sprzętu budowlanego: agregatów prądotwórczych, pomp odwodnieniowych i płyt zagęszczających.

W ramach funduszy strukturalnych otrzymaliśmy:

1 001 500 złotych

na realizację projektu „Zakup urządzeń do wprowadzenia innowacyjnej technologii robót ziemnych”, w ramach funduszu EFRR SPOWKP 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Dotacja umożliwiła zakup wibromłota hydraulicznego wysokiej częstotliwości, wiertnicy sterowanej poziomo i dwóch dźwigów samochodowych.

1 250 000 złotych

na projekt „Zakup sprzętu budowlanego dla potrzeb nowego kierunku działalności firmy - I etap”, w ramach funduszu EFRR SPOWKP 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Dzięki realizacji projektu kupiliśmy 8 ciężkich maszyn budowlanych JCB.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO