Uprawnienia

Tytuł

 Kompetencje i uprawnienia firmy POLAQUA są potwierdzone przez oficjalne jednostki URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433 przyznał Certyfikat  stwierdzający, że POLAQUA spełnia wymagania modułu A1 Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych (rurociągi technologiczne) i może znakować te urządzenia numerem JN UDT-CERT 1433.

Urząd Dozoru Technicznego nadał POLAQUA uprawnienia do:

Decyzja Nr UC-27-177-E/3-04Decyzja Nr UC-27-177-E/3-04

z dnia 02 grudnia 2004 r. do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

 

 

 

Decyzja Nr UC-27-177-M/3-04 Decyzja Nr UC-27-177-M/3-04

z dnia 02 grudnia 2004 r. do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych.

 

 

Decyzja Nr UC-27-177-N/4-07Decyzja Nr UC-27-177-N/4-07

z dnia 13 listopada 2007 r. do naprawy stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących.

 

Decyzja Nr UC-27-177-P/1-06Decyzja Nr UC-27-177-P/1-06 

z dnia 05 października 2006 r. do modernizacji rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, stałych zbiorników ciśnieniowych , elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych. 

 

Decyzja Nr UC-27-177-W/2-04Decyzja Nr UC-27-177-W/2-04

z dnia 02 grudnia 2004 r. do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych.

 

 

UPRAWNIENIA POZOSTAŁE:

INSTYTUT SPAWALNICTWA–POLSKA

INSTYTUT SPAWALNICTWA -POLSKA

wystawił Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające POLAQUA do I Grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009. 

INSTYTUT SPAWALNICTWA–POLSKA

INSTYTUT SPAWALNICTWA -POLSKA   

wystawił ATEST uprawniający POLAQUA Ośrodek Spawalnictwa w Piasecznie do szkolenia i egzaminowania spawaczy. 

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 ZNAK TOWAROWY

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

przyznał ŚWIADECTWO OCHRONNE  nr 191792. na znak towarowy PA POL-AQU.

 ZNAK TOWAROWY

URZĄD PATENTOWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

przyznał ŚWIADECTWO OCHRONNE NR 216693 na znak towarowy POL-AQU.

WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI

WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI 

przyznało Certyfikat na Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej.

POLSKI KOMITET

powołał POLAQUA na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

przyznała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia. 

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

wydał Decyzję Nr ZT 131/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. ZATWIERDZENIA TYPU zbiorników pomiarowych pozwalających POLAQUA nanosić znak PLT 0796.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO