Profil firmy

Tytuł

POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to nowoczesna firma zajmująca się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych, centrów logistycznych. Spółka tworzy infrastrukturę terenów pod budowę m.in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, telekomunikacyjnych.

Inwestycje są prowadzone przez 4 piony i profesjonalną kadrę inżyniersko-menadżerską. Struktura firmy sprawdza się na placu budowy. Możemy oddzielnie realizować projekty lub ściśle współpracować ze sobą przy tych najbardziej prestiżowych. Elastyczna specjalizacja jest korzystna z punktu widzenia klienta i zapewnia stałe wykorzystanie potencjału pracowników.

 

Pion Inżynierii Środowiska Pion Inżynierii Środowiska
Pion Infrastruktury Komunikacyjnej Pion Infrastruktury Komunikacyjnej
Pion Budownictwa Energetycznego Pion Budownictwa Energetycznego
Pion Budownictwa Ogólnego Pion Budownictwa Ogólnego
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO