Czy wiesz że... POLAQUA realizuje inwestycje dla takich firm jak: PKN ORLEN, GRUPA LOTOS, PERN "PRZYJAŹŃ", OLPP czy PGNIG. Wszystkie wymagają od Spółki profesjonalizmu, odpowiedzialności i wyspecjalizowanej kadry. Dzięki tym czynnikom, POLAQUA odnosi sukcesy i pozyskuje kolejne kontrakty.

Pion Budownictwa Energetycznego

Tytuł
Pion Budownictwa Paliwowego

Specjalizujemy się w budowie:


  • rurociągów do przesyłu paliw (rurociągów i gazociągów)
  • instalacji zbiornikowych gazu
  • baz magazynowych paliw płynnych
  • obiektów technologicznych rurociągów przesyłowych

Otrzymanie w 2004 r. zlecenia na realizację trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń” z Adamowa do Płocka było bezpośrednią przyczyną powołania Działu Rurociągów i Obiektów Przesyłowych. Ta niezależna komórka odważnie wkroczyła na rynek budownictwa rurociągowego i zbiornikowego. W 2007 r. zastąpił ją Pion Budownictwa Paliwowego, który urósł do rangi jednego z czterech podstawowych filarów POLAQUY.

Liczący na początku stu pięćdziesięciu pracowników Pion, mógł się już wówczas pochwalić udaną budową dwóch zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach czy przebudową Bazy Paliw w Chruścielu - obejmującą drogi i instalacje przeciwpożarowe. Braliśmy również udział w rozbudowie Systemu Gazociągów Tranzytowych i stworzeniu Tłoczni Gazu Ziemnego w Ciechanowie.

Ważni inwestorzy

Klientami Pionu Budownictwa Energetycznego są duże firmy z branży paliwowej, zajmujące się wydobyciem i dystrybucją gazu – PGNiG, dostarczaniem surowców – PERN „Przyjaźń”, logistyką paliw – OLPP oraz największe firmy zajmujące się przerobem ropy naftowej: PKN ORLEN i Grupa LOTOS. Są to inwestorzy, którym pomagamy w zrealizowaniu ich strategii rozwoju jako sprawdzony wykonawca, gdyż pracujemy dla nich od lat.

Siła Pionu

Atutem Pionu Budownictwa Energetycznego jest olbrzymi potencjał w postaci specjalistycznego sprzętu budowlanego. Dysponujemy m.in. półautomatami i agregatami spawalniczymi wysokiej klasy oraz dźwigami bocznymi. Potrafimy efektywnie wykorzystać sprzęt dzięki doborowej kadrze potrafiącej właściwie go obsługiwać. Bezpieczeństwo to nasz priorytet, gdyż materiały przesyłane rurociągami czy przechowywane w zbiornikach są niebezpieczne – grożą wybuchem i skażeniem środowiska. Dlatego stawiamy na wysokiej klasy montażystów i spawaczy. Kwalifikacje pracowników Pionu potwierdzono prestiżowymi tytułami Europejskiego Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa i Międzynarodowego Inspektora Spawalnictwa.

Jakość potwierdzona certyfikatem

Posiadamy liczne certyfikaty dokumentujące jakość wykonywanych przez nas prac: Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, Certyfikat Systemu Jakości w Spawalnictwie, Certyfikat Zarządzania Ochroną Środowiska, a także uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące modernizacji, naprawy i wytwarzania rurociągów przesyłowych i technologicznych oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących i żrących, stałych zbiorników ciśnieniowych, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych zbiorników stałych przeznaczonych dla rurociągów przesyłowych.

Innowacyjne przedsięwzięcia

Przyglądamy się światowym trendom w gospodarce i swoją przyszłość wiążemy z działaniami zmierzającymi do ograniczania kosztów, w tym transportu paliw. Przesyłanie ich rurociągami zawsze będzie tańsze w stosunku do transportu autocysternami czy koleją. Zaangażowaliśmy się w projekt budowy ponad 106 kilometrów rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski – Wrocław. Zostaliśmy też głównym wykonawcą rurociągu w Gdańsku, łączącego Rafinerię z Portem Północnym. Zamierzamy budować kolejne rurociągi, także poza granicami Polski.

Lubimy realizować przedsięwzięcia nowatorskie i innowacyjne. Wiemy, jak sprostać coraz wyższym wymaganiom inwestorów i dostosować nasze działanie do ich oczekiwań. Możemy się pochwalić wybudowaniem pierwszego w Polsce ekspandera gazu dla Zakładów Chemicznych POLICE S.A. Jest to urządzenie, dzięki któremu energia rozprężającego się gazu zostaje przetworzona na energię elektryczną. Zakłady chemiczne to w naszym kraju najwięksi odbiorcy gazu. Wykorzystanie dotychczas marnotrawionej energii oznacza więc w skali tego zakładu olbrzymie oszczędności, wpisuje się też w trend do zwiększania produkcji energii z odnawialnych źródeł, bez dodatkowej emisji CO2. Moc polickiego ekspandera sięga 1 MW. Tego typu rozwiązania będziemy proponować innym zakładom chemicznym.

Innym interesującym zadaniem jest budowa podziemnych zbiorników paliw, z wykorzystaniem wyeksploatowanych kopalni, na przykład soli. W tej chwili w Polsce w taki sposób gromadzi się już zapasy gazu, ale podziemne zbiorniki mogą służyć również do magazynowania innych paliw.

Chcemy ściśle współpracować z branżą energetyczną. Nałożony przez Unię Europejską obowiązek ograniczania emisji CO2 oznacza, że już niebawem elektrownie zaczną przystępować do remontów i modernizacji starych węglowych bloków energetycznych i budowy nowych obiektów. A w perspektywie przeniesiona zostanie na grunt Polski technologia zgazowania węgla do paliwa ciekłego, powszechnie już wykorzystywania na świecie. W Polsce znajduje się około 5 proc. światowych zasobów węgla, więc powstanie fabryk stosujących tę technologię to tylko kwestia czasu. W rozwoju tych dziedzin i gałęzi przemysłu upatrujemy swoją przyszłość.

Działania Pionu Budownictwa Energetycznego wspierają wyspecjalizowane jednostki POLAQUY, np. Grupa Przewiertowa i Grupa Odwodnieniowa. Dzięki ścisłej współpracy mamy możliwość kompleksowej realizacji powierzonych nam zadań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, np. firm Herrenknecht i GEHO.

W kolejnych latach chcemy ugruntować swoją pozycję w branży gazowniczej, transportu i przerobu ropy naftowej oraz paliw płynnych. Pion Budownictwa Energetycznego będzie nadal podejmował nowe wyzwania, inwestował w kadrę i zaplecze sprzętowe oraz dbał o satysfakcję kontrahentów.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO