Dział Robót Drogowych

Tytuł

Specjalizujemy się w:

  • realizacji projektów drogowych, tzn. dróg krajowych i miejskich, w tym tuneli komunikacyjnych, przejść podziemnych i nadziemnych dla pieszych
  • realizacji projektów z zakresu układów komunikacyjnych w miastach (budowa rond i skrzyżowań bezkolizyjnych)
  • budowie nowych jezdni w ramach kompleksowych modernizacji i budów sieci kanalizacyjnych
  • realizacji układów komunikacyjnych wewnętrznych lokalizowanych w centrach handlowych, zakładach przemysłowych it.
  • realizacji przepustów i przejazdów drogowych, (parkingów, chodników, poboczy)
  • robotach rozbiórkowych (wyburzeniach, frezowaniu nawierzchni bitumicznych)
  • wymianie gruntów pod obiekty mostowe i drogowe
  • budowie nasypów drogowych
  • recyklingu materiałów z rozbiórki
  • stabilizacji gruntu

Perspektywy branży

Po piłkarskich mistrzostwach nie skończy się realizacja projektów drogowo-mostowych w Polsce, czy na Ukrainie. Później również będzie co robić. Wzbogacimy swój park maszynowy, który już dzisiaj składa się z wielu jednostek do robót ziemnych, walców drogowych oraz nowoczesnych wyściełaczy mas bitumicznych. Przymierzamy się do budowy własnej nowoczesnej wytwórni tych mas. Stworzyliśmy Laboratorium Drogowe, jednostkę niezbędną dla właściwej realizacji projektów drogowo-mostowych, prowadzącą określone normami i procedurami badania dotyczące zagęszczeń gruntów, wytrzymałości i uziemienia. W jego ramach działa Zespół Badań Wytrzymałościowych Betonów, odpowiedzialny za diagnostykę betonów obiektów mostowych, za określenie ich wytrzymałości.

Sukcesy drogowe

Ważną realizacją jest dla nas budowa ostatniego odcinka Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, gdzie jesteśmy jednym z wiodących konsorcjantów. Również w stolicy modernizujemy i rozbudowujemy odcinek ul. Wilanowskiej oraz realizujemy wielopoziomowy węzeł komunikacyjny - węzeł Marsa - obejmujący obiekty mostowe, tunele, zagłębione rondo i pełną, miejską infrastrukturę podziemną, a więc przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazociągi, światłowody i sygnalizację świetlną. Jesteśmy przekonani, że autostrady, trasy szybkiego ruchu, a także drogi lokalne i towarzyszące im obiekty inżynierskie, będą w najbliższych latach powstawać w szybkim tempie, chcemy osiągnąć pozycję jednego z liderów na rynku drogowo-mostowym. Planujemy przystępować do przetargów na budowę autostrad, wspierając się wiedzą i doświadczeniem firm z nami współpracujących, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO