Pion Inżynierii Środowiska

Tytuł
Pion Budownictwa Paliwowego

Specjalizujemy się w:

 

 • realizacji oczyszczalni ścieków
 • realizacji przepompowni ścieków
 • realizacji stacji uzdatniania wody
 • realizacji kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • budowie sieci ciepłowniczych
 • budowie sieci elektroenergetycznych
 • budowie sieci telekomunikacyjnych
 • robotach ziemnych (wykopach, nasypach, wymianie gruntu)

Historia firmy POLAQUA zaczęła się właśnie od prac inżynieryjnych, czego trwałym śladem była nazwa Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Dlatego określenia „fundament” firmy doskonale pasują do naszego Pionu. Zwłaszcza, że nie odrzucając sprawdzonych metod pracy, wciąż poszukujemy i przyswajamy nowe rozwiązania oraz technologie, sukcesywnie poszerzając zakres wykonywanych robót.

Najczęstsze zadania

Budownictwo ekologiczne, a więc budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz renowacja istniejących a także realizacja oczyszczalni i przepompowni ścieków, to wciąż dla nas priorytetowe realizacje. To dlatego o naszej spółce często można przeczytać, że należy do tej grupy firm, które najbardziej skorzystały na akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i doskonałą kadrą, dzięki czemu jesteśmy postrzegani jako firma, która dobrze i terminowo wywiązuje się z skomplikowanych robót, wymagających najgłębszych wykopów, wykonywanych w najtrudniejszych warunkach gruntowych. Mamy najnowszej generacji koparki kołowe i gąsienicowe renomowanych firm do wykopów kanalizacyjnych oraz stalowe, wytrzymałe i bardzo bezpieczne, obudowy do zabezpieczania ścian wykopów.

W zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Pion Budownictwa Inżynieryjnego na bieżąco udoskonala sieć wodno-kanalizacyjną w Polsce. Inwestorzy – miasta i gminy – w szybkim tempie starają się nadrobić wieloletnie zaległości. Wyższa świadomość ekologiczna i możliwość pozyskiwania środków unijnych przekładają się na potrzebę budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, a także poszukiwania racjonalnych sposobów zagospodarowywania śmieci i osadów. Nasz Pion w coraz większym stopniu staje się pionem „ekologicznym”.

W ramach Pionu Budownictwa Inżynieryjnego współistnieją trzy działy: Mikrotuneli i Przewiertów Sterowanych, Robót Kafarowych oraz Robót Odwodnieniowych. Uznanie w oczach klientów zdobyliśmy, realizując m.in. budowę infrastruktury podziemnej dla Miasteczka Wilanów, infrastrukturę Galerii Mokotów w Warszawie, całość robót zewnętrznych związanych z infrastrukturą zewnętrzną Centrum Handlowego Arkadia oraz kompleksowe roboty ziemne dla Centrum Handlowego Złote Tarasy.

W 2008 r. uczestniczyliśmy w realizacji projektu zupełnie wyjątkowego – to do nas należało wykonanie pierwszego etapu Stadionu Narodowego w Warszawie. Przeprowadziliśmy roboty rozbiórkowe i ziemne oraz prace związane ze wzmocnieniem i stabilizacją gruntu, na którym zostanie posadowiony nowy, wielofunkcyjny stadion.

Grupy Specjalistyczne

Specjalizujemy się w:

 • budowie mikrotuneli i przewiertach sterowanych
 • budowie tuneli
 • ściankach szczelnych stalowych z możliwością odwiercania w gruntach spoistych
 • ściankach berlińskich
 • pracach wzmacniających podłoże kolumnami żwirowo-piaskowymi stabilizowanymi cementem
 • odwodnieniach igłofiltrami, igłostudniami i studniami depresyjnymi
 •  

Metoda bezwykopowa

Z powodzeniem stosujemy również metody bezwykopowe, szczególnie popularne w miastach,. Technika ta jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów i mieszkańców, gdyż prowadzone prace nie ingerują nadmiernie w istniejącą infrastrukturę miejską. Z sukcesem ukończyliśmy już wiele takich zadań. Wykonaliśmy m.in. kanalizację deszczową w Łodzi, sanitarno-deszczową w Brzegu (ponad 250 km sieci), a w Radomiu zbudowaliśmy niemal 8 km kolektorów dużych średnic.

Przy budowie kanalizacji i wodociągów często pojawiają się rozmaite problemy techniczne, głównie związane z rodzajem podłoża, np. zbyt wysoki poziom wód gruntowych. W takim przypadku niezbędne jest odwodnienie terenu przed rozpoczęciem prac. Wykorzystujemy do tego igłofiltry z agregatami, zarówno elektrycznymi, jak i spalinowymi, także w wersji wyciszonej.

Bezwykopowo przeprowadzamy też renowację istniejących kanałów kanalizacyjnych. Wykorzystujemy do tego dwie metody: metodę rękawa wykonanego z włókniny nasyconej żywicami poliestrowymi oraz metodą relainingu, polegającą na umieszczeniu wewnątrz czynnego kolektora z rur żelbetonowych (DN 1600) rur z żywic poliestrowych (o średnicy 1400 mm) i wypełnieniu ciekłą mieszanką betonową przestrzeni między nimi.

W lipcu 2008 r. do struktury Grupy Kapitałowej POLAQUA dołączyła spółka TECO, specjalizująca się w wykonywaniu renowacji istniejących sieci metodą rękawa, dzięki czemu poszerzyliśmy naszą ofertę.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO