Władze

Tytuł
Zarząd POLAQUA:

José Alberto Álvarez Morán  – Dyrektor Generalny, Członek Zarządu
Marek Sobiecki – Dyrektor ds. Finansowych i Organizacyjnych, Prokurent
Óscar Prada Bartolomé – Dyrektor Produkcji , Prokurent

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO