Dyrektor Kontraktu

Tytuł

POLAQUA Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym projektem rozbudowy drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne-Kościerzyna w województwie pomorskim poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyrektor Kontraktu

ZADANIA: 

 • nadzór nad kontraktem zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przyjętą specyfikacją techniczną;
 • dobór podwykonawców i dostawców oraz kontrola terminowej realizacji robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 • występowanie w imieniu Firmy przed Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Instytucjami Państwowymi zgodnie z zakresem otrzymanych pełnomocnictw;
 • odpowiedzialność za wszystkie aspekty BHP na budowie;
 • odpowiedzialność za realizację przyjętego budżetu;
 • analiza i optymalizacja projektów wykonawczych;
 • bieżące raportowanie przebiegu realizacji Budowy do Dyrektora Pionu;
 • realizacja efektywnej polityki personalnej w odniesieniu do podległego zespołu pracowników.

WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na kierunku Budownictwo;
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej;
 • 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym doświadczenie zawodowe przy realizacji 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP każde o wartości robót co najmniej 20 000 000 netto i w okresie min. 12 miesięcy na każdym (licząc wstecz od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia lub odbioru robót) na stanowiskach Kierownik Budowy lub Dyrektor Kontraktu
 • wysoko rozwinięte umiejętności precyzyjnego formułowania zadań oraz ich egzekwowania;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę;
 • zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
 • pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karta sportowa, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO