Kierownik Robót Sanitarnych - (kolektor kanalizacyjny) - Pruszków

Tytuł

POLAQUA Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym projektem budowy sieci kanalizacji, poszukujemy ambitnej i zaangażowanej osoby na stanowisko:

Kierownik Robót Sanitarnych (kolektor kanalizacyjny)
Piastów k. Pruszkowa

ZADANIA: 

 • nadzór nad robotami sanitarnymi zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przyjętą specyfikacją techniczną;
 • zarządzanie podległym zespołem oraz współpracującymi podwykonawcami;
 • nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości oraz terminowości;
 • kontrola budżetu projektu, w tym prowadzenie finansowych rozliczeń inwestycji;
 • bieżąca współpraca z Dyrekcją Kontraktu oraz przedstawicielami Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji projektu.

WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe inżynierskie na kierunku sanitarnym;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • łącznie co najmniej 24-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej wykonanej metodą bezwykopową, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, obejmującej budowę lub przebudowę w technologii bezwykopowej (mikrotuneling) kolektora
 • kanalizacyjnego o średnicy nie mniej niż DN800 i długości co najmniej 3000 metrów;
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz warunków kontraktowych na analogicznych projektach;
 • praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji robót sanitarnych;
 • umiejętność czytania i sprawdzania technicznej dokumentacji projektowej;
 • umiejętność organizacji pracy podwykonawców;
 • wysoki poziom poczucia zawodowej odpowiedzialności.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia i zawodowej wiedzy;
 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • pakiet benefitów.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV za pomocą Aplikuj dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO