Kierownik Robót Sanitarnych - Szczecin

Tytuł

POLAQUA Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym projektem budowy kompleksu szkolno-sportowego w Szczecinie poszukujemy ambitnej i zaangażowanej osoby na stanowisko:

Kierownik Robót Sanitarnych
Lokalizacja: Szczecin

ZADANIA: 

 • nadzór nad procesem wykonania instalacji sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi;
 • koordynacja wykonywanych robót budowlanych w podległym zakresie;
 • harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania;
 • nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców oraz odbiór robót;
 • sprawowanie kontroli nad techniczną dokumentacją inwestycji;
 • odpowiedzialność za jakość realizowanych robót.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe inżynieryjne;
 • uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych oraz sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • minimum 5–letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
 • benefity, narzędzia pracy;
 • pracę w zespole specjalistów z branży.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 

 

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO