Tytuł

Aktualności

2018-07-09

Polaqua podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz

Dnia 06. lipca 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Gminą Przywidz umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”.
2018-06-25

Polaqua podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego

Dnia 22. czerwca 2018 roku konsorcjum firm w składzie Polaqua Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Priknauber Sp. z o.o. Sp. k. (Partner Konsorcjum) podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie III.8 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (Zadanie 1 i Zadanie 2)”. Przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć wykonywanych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.
2018-06-20

Polaqua podpisała umowę na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Dnia 19. czerwca 2018 roku konsorcjum firm w składzie TECO Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Polaqua Sp. z.o.o. (Partner Konsorcjum) podpisało ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. umowę na „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część I oraz Część III”.

2018-06-12

Polaqua podpisała umowę na budowę punktów pomiarowych

Dnia 11 czerwca 2018 roku spółka POLAQUA podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie V.2.1. Uzupełnienie systemu monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej - budowa punktów pomiarowych”.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO