Tytuł
2008-01-04

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przejęła Mostostal Pomorze

2 stycznia 2008 r. P.R.I. „POL-AQUA” S.A. zawarła z czterema osobami fizycznymi umowę przeniesienia akcji Mostostalu Pomorze. Tym samym dobiega końca proces akwizycji tej spółki.

Umowa przeniesienia akcji została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna, a Panem Józefem Popławskim, Panem Witoldem Piaseckim, Panem Eugeniuszem Szubzda oraz Panem Tadeuszem Napieracz.

Obecnie P.R.I. "POL-AQUA" S.A. kontroluje 79,99% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Mostostalu Pomorze. Pakiet ten został nabyty za kwotę 48 mln zł. Źródłem finansowania akwizycji były środki pozyskane w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A., przeprowadzonej w lipcu ub.r.

Bardzo się cieszę, że w tak szybkim tempie sfinalizowaliśmy zakup Mostostalu Pomorze. – powiedział Marek Stefański, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz P.R.I. "POL-AQUA" S.A. – Dzięki temu wyniki Mostostalu będziemy konsolidować już od pierwszego kwartału 2008 roku. Mostostal znakomicie wzmacnia nasze kompetencje w zakresie konstrukcji stalowych oraz zasadniczo powiększa nasze moce produkcyjnie w obszarze budownictwa petrochemicznego. Dlatego złożyliśmy oferty na realizację kolejnych, bardzo atrakcyjnych projektów i w mojej ocenie mamy duże szanse na realizację następnych wysoko wyspecjalizowanych inwestycji.

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przejęła Mostostal Pomorze (198 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO