Tytuł
2008-09-15

POL-AQUA wygrała przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka w Warszawie

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 15 września 2008 r. do Spółki wpłynęło pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W piśmie tym poinformowano, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka" zostało rozstrzygnięte.

W przetargu nieograniczonym została wybrana oferta złożona przez konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. (lider) oraz Budownictwo Drogowe "ALTKOM" Sp. z o.o.

Złożona przez Konsorcjum oferta za wykonanie ww. prac przewidywała wynagrodzenie w wysokości 50 978 840,22 zł brutto.

Podmioty biorące udział w przedmiotowym przetargu mogą w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy wnieść protest.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO