Tytuł
2009-08-11

Nowe kontrakty na ponad 200 mln zł netto

Grupa Kapitałowa POL-AQUA od maja 2009 roku podpisała szereg  nowych kontraktów na ponad 200 milionów złotych. Wśród nowych inwestycji znalazły się takie jak:

 • budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z Gminną Oczyszczalnią Ścieków w miejscowości Stany
 • projektowanie wraz z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej z przyłączami w Otwocku – etap II
 • rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków
 • poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom, mikrotunel DN 2000
 • wykonanie ekranów dla trasy A1 przy węźle Sośnica oraz ekrany w miejscowości  Stryszek-Białe Błota
 • budowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Piastów Śląskich na odcinku od ulicy Osmańczyka do ciągu dojazdowego do ul.Gen. Maczka w Warszawie, mikrotunel DN 100 oraz DN 200
 • uporządkowanie i rozbudowaq systemu wodno-ściekowego w gminie Rokiciny
 • wykonanie kanału kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie jednostki wojskowej – Wiśnowy Office Park
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Kątach Wrocławskich
 • budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Granicznej -  etap II we Wrocławiu
 • budowa pompowni ścieków PORĄBKA BIS w Konstancinie Jeziornie
 • przebudowa układu komunikacyjnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną w rejonie terminalu Etiuda na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Grupa Kapitałowa oprócz kontraktów o znaczącej wartości, realizuje szereg innych inwestycji, wykonywanych w ramach bieżącej działalności wszystkich spółek.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO