Tytuł
2009-08-19

Vectra S.A wybuduje basen w Ostrołęce

Spółka Vectra S.A. z Grupy Kapitałowej POL-AQUA, podpisała umowę z Miastem Ostrołęka   na budowę wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza północno-wschodniego w Ostrołęce. W skład nowopowstałej bazy wchodzi m.in. budowa basenu.

Inwestycja budowana będzie w konsorcjum z firmą PRIBO sp. z o.o. Wartość inwestycji wynosi brutto 24,8 mln złotych. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2010 roku.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO