Tytuł
2009-11-25

PA Energobudowa Sp. z o.o. - nowa nazwa społki zależnej

W dniu 25 listopada 2009r. nastąpiła zmiana firmy pod jaką działała do tej pory spółka zależna P.B.I. WPBK Sp. z o. o. na PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.

Jest to ostatni krok kończący proces konsolidacji trzech spółek z Grupy Kapitalowej POL-AQUA: P.B.I WPBK Sp. z o.o., BS-WPBK-OPOLE Sp. z o.o. oraz Kampol Sp. z o.o. (P.R.I. "POL-AQUA" S.A. posiadała 100% kapitału zakładowego każdej z tych spółek)

Podstawowym zakresem działalności PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. są:
- usługi budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej (kanalizacje ściekowe, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, budowle inżynieryjne itp.), usługi sprzętowe i transportowe, produkcja prefabrykatów żelbetonowych i betonowych,
- usługi w zakresie: wydobywania skał wapiennych, gipsu, kredy, łupków, żwiru i piasku, wydobywania gliny i kaolinu, kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO