Tytuł
2010-01-04

Spółka zależna wygrała przetarg na budowę kolektorów do oczyszczalni Czajka

Vectra S.A. (Spółka zależna do P.R.I. "POL-AQUA" S.A.) w konsorcjum z Sonntag AG Baugasellschaft złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu ograniczonego pn. „Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka” – etap II, - w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa. Cena zaproponowana przez konsorcjum to 91,5 mln zł brutto. Przewidywany czas realziacji prac powinien zakończyć się do 31 sierpnia 2010r.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO