Tytuł
2010-12-28

Adaptacja MŁYNÓW TORUŃSKICH

W dniu 28 grudnia 2010 r. Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. podpisał umowę na budowę w części młynów Rychtera przy ul. Kościuszki Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.
POL-AQUA za 28 mln zł wyremontuje budynek, w którym za rok rozpocznie swoją działalność Toruński Inkubator Przedsiębiorczości a za dwa lata również Centrum Nowoczesności.
W obiektach z przełomu XIX i XX w. mają powstać m.in.: Centrum Nowoczesności, Toruński Inkubator Technologiczny, których adaptacji dokona POL-AQUA oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - ośrodek rekreacyjno - szkoleniowy  dla młodzieży z całego świata.
Centrum Nowoczesności to interaktywne muzeum, w którym zwiedzający będą poznawać różne dziedziny nauki poprzez zabawę, eksperyment, udział w doświadczeniach i samodzielnych obserwacjach.
Toruński Inkubator Technologiczny, czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii i najnowszych osiągnięć naukowych.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO