Tytuł
2011-05-31

POL-AQUA złożyła najniższą ofertę na budowę kolektora

W dniu 31 maja 2011 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, otworzone zostały oferty dotyczące przetargu na "Budowa kolektora "W" " w Wawrze. Do przetargu zakwalifikowało się osiem firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna. Cena naszej oferty to 58 743 333,33 PLN netto. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna. Ostateczny wybór oferty i podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę - Prawo o zamówieniach publicznych.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO