Tytuł
2012-01-05

POL-AQUA podpisała umowę na budowę odcinka nr 5 drogi ekspresowej S8

W dniu 5 stycznia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”
Wartość umowy wynosi 1 129 111 686,73 zł netto (1 388 807 374,68 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej realizacji projektu obejmującego: roboty drogowo – mostowe, kubaturowe i inżynieryjne w tym: obiekty inżynierskie, kubaturowe, kanalizacje deszczowe, sanitarne, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oświetlenie, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, obejmujący również okresy zimowe.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO