Tytuł
2012-08-30

POL-AQUA buduje dla PKP Polskie Linie Kolejowe

W dniu 30 sierpnia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner), Vias y Construcciones S.A. (partner), Electren S.A. (partner) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.

Wartość umowy wynosi 427 390 878,05 zł netto (525 690 780 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 31 % (Dragados S.A. 20%, Vias y Construcciones S.A 42%, Electren 7%).

W ramach prac modernizacyjnych planuje się pełny zakres robót dla LCS Łuków na stacjach: Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski oraz modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym i systemów telekomunikacyjnych na odcinkach szlakowych o długości ponad 78 km w zakresie: — nawierzchni torowej, podtorza i odwodnienia, — likwidacji zbędnej infrastruktury kolejowej, — połączenia zmodernizowanej infrastruktury kolejowej z niepodlegającą likwidacji, — peronów, przejść pod torami oraz kładki dla pieszych, — obiektów inżynieryjnych, — przejazdów w poziomie szyn oraz budowy dróg objazdowych i wiaduktów, — sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych, — systemu sterowania ruchem kolejowym wraz z Lokalnym Centrum Sterowania na stacji Łuków, — sieci telekomunikacyjnej, — systemów DSAT i UOZ oraz urządzeń zmniejszających hałas, — budynków, — systemu zasilania nietrakcyjnego. Wyżej wymieniony kontrakt jest pierwszym kontraktem z sektora kolejowego.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO