Tytuł
2013-08-13

Umowa na budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl

W dniu 13 sierpnia 2013 r. została podpisana istotna umowa pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Przemyśl w Przemyślu.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.”

Wartość umowy wynosi 72 276 429,75zł netto (Wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto wynosi 88 900 008,59zł).
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO