Tytuł
2016-02-02

POLAQUA podpisała umowe na rozbudowę Drogi Krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - Granica Województwa Podlaskiego

Wartość umowy z VAT: 248 894 162,03 PLN
                           
Okres realizacji: 28 miesięcy
           

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica woj. odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07 o dł. ok. 9,4 km: droga dwujezdniowa o nawierzchni asfaltowej, która połączy istniejącą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej z podlaską częścią S8. Jezdnie rozdzielone będą pasem zieleni, stanowiącym rezerwę terenu pod ewentualną dobudowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Inwestycja obejmuje również budowę około 19 kilometrów dróg lokalnych, 2 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej w tym jeden o konstrukcji stalowej łukowej z jazdą dołem o rozpiętości przęsła 75 m, 2 wiadukty drogowe nad drogą ekspresową,  kładkę dla pieszych, dwa przejścia dla zwierząt o szerokości 65 m i 82 m ponad drogą ekspresową oraz 7 przejść dla zwierząt małych pod koroną drogi ekspresowej.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO