Tytuł
2018-06-25

Polaqua podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego

Dnia 22. czerwca 2018 roku konsorcjum firm w składzie Polaqua Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Priknauber Sp. z o.o. Sp. k. (Partner Konsorcjum) podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie III.8 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (Zadanie 1 i Zadanie 2)”. Przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć wykonywanych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana ponad 11-kilometrowa magistrala wodociągowa na terenie Piastowa i Pruszkowa. Przedsięwzięcie stanowi część większego projektu polegającego na uruchomieniu drugiej nitki magistrali zasilającej Pasmo Pruszkowskie, który ma na celu poprawę niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej, a także zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.

Inwestycja została podzielone na dwa zadania:

  • budowa nowej magistrali wodociągowej o długości niemal 8 km i 500 mm średnicy
  • budowa wodociągu łączącego istniejące magistrale o łącznej długości ok. 3,2 km i średnicy 400 mm.
Wartość brutto przedmiotowej umowy to 34.371.957,45 PLN.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO