Tytuł

Aktualności

2018-09-28

Polaqua podpisała umowę na budowę kanalizacji ściekowej oraz modernizację wodociągu w Warszawie, w ulicy Kobiałka

Dnia 27. września 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie I.1.18 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”. Przedmiotowa inwestycja zostanie realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V”.
2018-07-25

Polaqua podpisała umowę na budowę autostrady A1, odcinek E

Dnia 23. lipca 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach umowę na „Budowę autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)”. Przedmiotowy odcinek jest częścią większego projektu, w ramach którego ma powstać około 81. km fragment autostrady A1 z Tuszyna (w województwie łódzkim) do Częstochowy.

W ramach kontraktu, w śladzie obecnej drogi krajowej nr 1, powstanie blisko 17. km odcinek dwujezdniowej autostrady z trzema pasami ruchu i pasami awaryjnymi, o nawierzchni z betonu cementowego. Pomiędzy jezdniami zaplanowano 5-metrowy pas dzielący. Wykonawca wybuduje również węzeł Mykanów (dawniej Kościelec), 16 obiektów inżynierskich (most, cztery wiadukty w ciągu autostrady, cztery wiadukty nad autostradą, trzy duże przejścia dla zwierząt i cztery przejazdy gospodarcze), urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od nowa zostaną również przebudowane lub zbudowane sąsiadujące drogi, a także infrastruktura pieszo-rowerowa.

Zamówienie realizowane będzie w formule "projektu i buduj".

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 596 515 897,28 złotych.

2018-07-09

Polaqua podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz

Dnia 06. lipca 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Gminą Przywidz umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”.
2018-06-25

Polaqua podpisała umowę na budowę sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego

Dnia 22. czerwca 2018 roku konsorcjum firm w składzie Polaqua Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Priknauber Sp. z o.o. Sp. k. (Partner Konsorcjum) podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. umowę na realizację zadania pn.: „Zadanie III.8 Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (Zadanie 1 i Zadanie 2)”. Przedmiotowe zadanie jest jednym z przedsięwzięć wykonywanych w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO