Tytuł

Aktualności

2011-05-31

POL-AQUA złożyła najniższą ofertę na budowę kolektora

W dniu 31 maja 2011 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, otworzone zostały oferty dotyczące przetargu na "Budowa kolektora "W" " w Wawrze. Do przetargu zakwalifikowało się osiem firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna. Cena naszej oferty to 58 743 333,33 PLN netto. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna. Ostateczny wybór oferty i podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę - Prawo o zamówieniach publicznych.
2011-03-17

POL-AQUA liderem konsorcjum, które wybuduje oczyszczalnię ścieków w Gliwicach.

W dniu 14 marca podpisana została umowa na „Modernizację  gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. 
2011-03-02

POL-AQUA będzie budowa siedzibę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

W dniu 01.03.2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe.

2011-02-23

Najlepsza oferta na oczyszczalnię ścieków w Maszewie.

W dniu 23 lutego w siedzibie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.”
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO