Tytuł

Aktualności

2010-12-27

Kolejna umowa na generalne wykonawstwo budynku biurowego w ramach zadania „WILANÓW OFFICE PARK”

W dniu 27 grudnia 2010 r. została podpisana umowa znacząca pomiędzy Spółką a POLNORD WARSZAWA-WILANÓW IV Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo budynku biurowego B1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wilanów Office Park” - budynek biurowy klasy B+.
2010-11-10

POL-AQUA podpisała umowę z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną.

POL-AQUA w dniu dzisiejszym podpisała umowę na budowę i przebudowę wybranych części sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach..
Realizacja całego przedsięwzięcia planowanego przez Zamawiającego została podzielona na 9 części, które były tematem odrębnych przetargów, do których przystąpiła Spółka.  Przedmiotem Umowy jest realizacja części od nr 3 do nr 9, które dotyczą odpowiednich rejonów katowickich ulic..
2010-03-02

Grupa POL-AQUA liderem w technologii mikrotunelingu w Polsce

Grupa kapitałowa POL-AQUA pozyskująć nowy kontrakt na budowę układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku technologii bezwykopowych i jednocześnie uczestniczy w realizacji projektu strategicznego dla rozwoju Warszawy.

2010-01-04

Spółka zależna wygrała przetarg na budowę kolektorów do oczyszczalni Czajka

Vectra S.A. (Spółka zależna do P.R.I. "POL-AQUA" S.A.) w konsorcjum z Sonntag AG Baugasellschaft złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu ograniczonego pn. „Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka” – etap II, - w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO