Tytuł

Aktualności

2011-06-06

Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A ze spółką zależną PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) oraz Zarząd Spółki PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
2011-05-31

POL-AQUA złożyła najniższą ofertę na budowę kolektora

W dniu 31 maja 2011 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, otworzone zostały oferty dotyczące przetargu na "Budowa kolektora "W" " w Wawrze. Do przetargu zakwalifikowało się osiem firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna. Cena naszej oferty to 58 743 333,33 PLN netto. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna. Ostateczny wybór oferty i podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę - Prawo o zamówieniach publicznych.
2011-03-17

POL-AQUA liderem konsorcjum, które wybuduje oczyszczalnię ścieków w Gliwicach.

W dniu 14 marca podpisana została umowa na „Modernizację  gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. 
2011-03-02

POL-AQUA będzie budowa siedzibę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

W dniu 01.03.2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO