Tytuł

Aktualności

2016-02-02

POLAQUA podpisała umowe na rozbudowę Drogi Krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - Granica Województwa Podlaskiego

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica woj. odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07 o dł. ok. 9,4 km: droga dwujezdniowa o nawierzchni asfaltowej, która połączy istniejącą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej z podlaską częścią S8.
2014-08-11

POLAQUA nowym wykonawcą obwodnicy miasta Szczuczyn

W dniu 11 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
Przedmiotem umowy jest dokończenie „Budowy  Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu trasy ekspresowej S- 61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno) , na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”
2013-08-13

Umowa na budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl

W dniu 13 sierpnia 2013 r. została podpisana istotna umowa pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Przemyśl w Przemyślu.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.”
2012-08-30

POL-AQUA buduje dla PKP Polskie Linie Kolejowe

W dniu 30 sierpnia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner), Vias y Construcciones S.A. (partner), Electren S.A. (partner) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO