Tytuł

Aktualności

2009-03-17

Otrzymanie koncesji na wydobywanie granitu ze złoża położonego w miejscowości Strzegom przez spółkę z grupy kapitałowej Emitenta – KAMPOL Sp. z o.o.

Spółka z Grupy Kapitałowej emitenta - KAMPOL Sp. z o.o. otrzymała z Urządu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  koncesję na wydobywanie graniutu ze złożoa „STRZEGOM-ARTUR” położonego w miejscowości Strzegom, Gmina Strzegom w województwie dolnośląskim.
2009-03-04

Wybór oferty Konsorcjum z udziałem P.R.I. „POL-AQUA” S.A. na budowę trasy Mostu Północnego w Warszawie

W dniu 4 marca 2009 r. Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o wyborze oferty Konsorcjum w składzie: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (lider Konsorcjum), SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o., CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ - SANDO S.A. i KROMISS-BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę Trasy Mostu Północnego: Zadanie 1, Etap I od węzła z ulicą Pułkową do węzła z ulicą Modlińską”.
2009-02-25

Vectra S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę Hali Sportowo–Widowiskowej w Płocku

Vecta S.A. (spółka z grupy Kapitałowej POL-AQUA) złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji „Budowa Hali Sportowo–Widowiskowej”, która będzie zlokalizowana przy placu Celebry w Płocku.
2009-01-29

Piotr Chełkowski objął z dniem 1 lutego 2009 r. funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA”

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Piotra Chełkowskiego związane jest z złożeniem przez Pana Marka Stefańskiego w dniu 29 stycznia 2009 r. pism do Rady Nadzorczej Spółki, w których poinformował o...
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO