Tytuł

Aktualności

2008-07-21

POL-AQUA zakończyła proces akwizycji spółki TECO

21 lipca 2008 r. P.R.I. „POL-AQUA” S.A. zawarła ostateczną umowę kupna udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym TECO Sp. z o.o. i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udziały te zostały nabyte za łączną kwotę 17.500.158 zł.
2008-07-03

POL-AQUA zawarła kontrakt na wykonanie technologiami bezwykopowymi kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla Gminy Konstancin-Jeziorna

To kolejny kontrakt Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” który zostanie wykonany z wykorzystaniem technologii bezwykopowych - mikrotunelingu i przewiertu poziomego.
2008-06-07

Spółka z grupy kapitałowej POL-AQUA zawarła kontrakt na budowę Galerii Handlowej Mazovia w Płocku

Vectra S.A. (spółka zależna do P.R.I „POL-AQUA” S.A.) podpisała kontrakt na generalne wykonawstwo Galerii Handlowej MAZOVIA w Płocku. Łączne wynagrodzenie kontraktowe wynosi 125 450 746 zł netto
2008-05-15

P.R.I. "POL- AQUA" S.A. zamierza przejąć TECO

14 maja br. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. zawarło przedstępną umowę, w wyniku realizacji której planuje nabyć TECO Sp. z o.o.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO