Tytuł

Aktualności

2012-01-05

POL-AQUA podpisała umowę na budowę odcinka nr 5 drogi ekspresowej S8

W dniu 5 stycznia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”
Wartość umowy wynosi 1 129 111 686,73 zł netto (1 388 807 374,68 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.
2011-12-30

Informacja o umowie z PKN ORLEN S.A.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a PKN ORLEN S.A. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni” w Płocku. W zakres umowy wchodzą: roboty demontażowe i przekładki, dostawy materiałów i urządzeń, roboty montażowe Pompowni nr 1 i nr 2 oraz rozruch mechaniczny i przekazanie do eksploatacji. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 43,9 mln złotych netto.
2011-12-29

POL-AQUA zbuduje gazociąg Świnoujście - Szczecin

W dniu 29 grudnia 2011 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”).
Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi: 146 950 000 zł netto, tj. 180 748 500 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu umowy (Odbiór Końcowy) ustalony został na 31 stycznia 2013 r.

2011-12-28

POL-AQUA podpisała kolejną umowę na budowę drogi ekspresowej S8 odcinek 3.

W dniu 28 grudnia 2011 r. została podpisana kolejna umowa na pomiędzy konsorcjum Dragados S.A. (lider) i P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość -13,1 km.
Wartość umowy wynosi 189 809 096,75 zł netto (233 465 189 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO