Tytuł

Aktualności

2011-06-20

POL-AQUA wygrała przetarg na budowę drogi ekspresowej S-8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w dniu 20 czerwca 2011, przysłała pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu ograniczonego na budowę odcinka drogi ekspresowej S8.  Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  jako lider wraz z firmą DRAGADOS S.A.   Wartość złożonej oferty wynosi 549 575 323,00 złotych brutto.
2011-06-20

POL-AQUA podpisała umowę na prawie 40 mln złotych.

W dniu 20 czerwca 2011 r.  P.R.I. „POL-AQUA” S.A. podpisała z firmą Marvipol S.A. umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zespołu Zabudowy Mieszkalno –Usługowej „New Hill Park” w Warszawie. Termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 28 lutego 2013 roku. Wartość umowy wynosi 39,8 mln złotych netto.
2011-06-06

Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A ze spółką zależną PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) oraz Zarząd Spółki PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
2011-05-31

POL-AQUA złożyła najniższą ofertę na budowę kolektora

W dniu 31 maja 2011 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, otworzone zostały oferty dotyczące przetargu na "Budowa kolektora "W" " w Wawrze. Do przetargu zakwalifikowało się osiem firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna. Cena naszej oferty to 58 743 333,33 PLN netto. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna. Ostateczny wybór oferty i podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę - Prawo o zamówieniach publicznych.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO