Tytuł

Aktualności

2008-11-24

POL-AQUA podpisała umowę z Uniwersytetem Opolskim w sprawie wykonania przebudowy budynków na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji

W ramach umowy zostanie przebudowywana część jednego z budynków Uniwersytetu Opolskiego, w którym obecnie mieści się Dom Studenta. Powstaną sale wykładowe, dydaktyczne i seminaryjne oraz biblioteka wydziałowa. Studenci prawa będą także mieli możliwość przeprowadzania symulacji rozpraw w specjalnie do tego przygotowanej sali. Realizacja inwestycji umożliwi zlokalizowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego na terenie tzw. campusu.
2008-10-23

POL-AQUA zrealizuje kolejny kontrakt dla Grupy LOTOS w ramach programu 10+

POL-AQUA zrealizuje kolejny kontrakt na rzecz Grupy LOTOS. 22 października br. zostało zawarte porozumienie, ma mocy którego Pion Budownictwa Paliwowego POL-AQUY wykona orurowanie technologiczne sześciu zbiorników.
2008-10-22

POL-AQUA zmodernizuje sieć wodociągową i kanalizacyjną w Świętochłowicach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA podpisało kolejną umowę w segmencie budownictwa ekologicznego. W ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie i Świętochłowicach” POL-AQUA zrealizuje zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach”.
2008-10-15

POL-AQUA wygrała przetarg na budowę Trasy Siekierkowskiej - skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

15 października 2008 r. do POL-AQUY wpłynęło pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie  w którym poinformowano, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na "Budowę Trasy Siekierkowskiej – skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" zostało rozstrzygnięte i zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum z udziałem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO