Tytuł

Aktualności

2008-10-04

POL-AQUA wchodzi na rynek gospodarowania odpadami

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA tworzy Dział Gospodarki Odpadami pracujący nad pozyskaniem i możliwością wprowadzenia do realizacji nowoczesnych nisko-odpadowych technologii zgodnych z wymogami ochrony środowiska z zastosowaniem BAT 1. We wrześniu spółka podpisała pierwszą umowę w zakresie gospodarki odpadami.
2008-09-26

POL-AQUA buduje Stadion Narodowy w Warszawie

26 września 2008 r. pomiędzy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. a Narodowym Centrum Sportu (spółka działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa) została podpisana umowa.
2008-09-15

POL-AQUA wygrała przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka w Warszawie

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 15 września 2008 r. do Spółki wpłynęło pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
2008-09-03

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego WPBK, spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA podpisała największy w swojej historii kontrakt

Spółka P.B.I. WPBK z Opola, której właścicielem jest POL-AQUA, podpisała dwie umowy na łączną kwotę brutto 11,3 mln euro. Zamawiającym są Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z Nysy.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO