Tytuł

Aktualności

2008-08-20

POL-AQUA realizuje prace w elektrowni Bełchatów

POL-AQUA podpisała z ALSTOM Power umowę dotycząca wykonania robót dla obiektów układu nawęglania Bloku Energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Łączna wartość kontraktowa wynosi niemal 28 mln zł netto.
2008-08-01

PA CONEX została generalnym wykonawcą urządzeń ciśnieniowych dla inwestycji PKN ORLEN „Budowa instalacji CLAUS II”

PA CONEX, spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA otrzymała od Orlen Projekt zlecenie obejmujące wykonanie aparatów ciśnieniowych: separatorów, reaktorów oraz wymienników na potrzeby instalacji Claus II, realizowanej dla PKN Orlen. Instalacja ta pozwala na odzysk siarki w siarkowodoru.
2008-07-25

POL-AQUA realizuje prace inżynieryjne dla AIG/LINCOLN

POL-AQUA podpisała kolejną umowę dotycząca wykonania robót inżynieryjnych w ramach realizowanego przez AIG/Lincoln Polska osiedla „Sosnowa Dolina” w gminie Raszyn k/Warszawy. Łączna wartość kontraktowa wraz z wcześniejszym kontraktem dotyczącym wykonania robót ziemnych, fundamentowych i konstrukcyjnych przekroczy 25 mln zł netto.
2008-07-21

POL-AQUA zakończyła proces akwizycji spółki TECO

21 lipca 2008 r. P.R.I. „POL-AQUA” S.A. zawarła ostateczną umowę kupna udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym TECO Sp. z o.o. i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udziały te zostały nabyte za łączną kwotę 17.500.158 zł.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO