Tytuł

Aktualności

2011-02-23

Najlepsza oferta na oczyszczalnię ścieków w Maszewie.

W dniu 23 lutego w siedzibie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.”
2010-12-28

Adaptacja MŁYNÓW TORUŃSKICH

W dniu 28 grudnia 2010 r. Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. podpisał umowę na budowę w części młynów Rychtera przy ul. Kościuszki Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.
POL-AQUA za 28 mln zł wyremontuje budynek, w którym za rok rozpocznie swoją działalność Toruński Inkubator Przedsiębiorczości a za dwa lata również Centrum Nowoczesności.
2010-12-27

Kolejna umowa na generalne wykonawstwo budynku biurowego w ramach zadania „WILANÓW OFFICE PARK”

W dniu 27 grudnia 2010 r. została podpisana umowa znacząca pomiędzy Spółką a POLNORD WARSZAWA-WILANÓW IV Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo budynku biurowego B1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wilanów Office Park” - budynek biurowy klasy B+.
2010-11-10

POL-AQUA podpisała umowę z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną.

POL-AQUA w dniu dzisiejszym podpisała umowę na budowę i przebudowę wybranych części sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach..
Realizacja całego przedsięwzięcia planowanego przez Zamawiającego została podzielona na 9 części, które były tematem odrębnych przetargów, do których przystąpiła Spółka.  Przedmiotem Umowy jest realizacja części od nr 3 do nr 9, które dotyczą odpowiednich rejonów katowickich ulic..
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO