Tytuł

Aktualności

2014-08-11

POLAQUA nowym wykonawcą obwodnicy miasta Szczuczyn

W dniu 11 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
Przedmiotem umowy jest dokończenie „Budowy  Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu trasy ekspresowej S- 61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno) , na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”
2013-08-13

Umowa na budowę drogi obwodowej miasta Przemyśl

W dniu 13 sierpnia 2013 r. została podpisana istotna umowa pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Przemyśl w Przemyślu.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.”
2012-08-30

POL-AQUA buduje dla PKP Polskie Linie Kolejowe

W dniu 30 sierpnia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner), Vias y Construcciones S.A. (partner), Electren S.A. (partner) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Przedmiotem umowy jest: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.
2012-01-05

POL-AQUA podpisała umowę na budowę odcinka nr 5 drogi ekspresowej S8

W dniu 5 stycznia 2012 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (Lider) Dragados S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
Przedmiotem umowy jest: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”
Wartość umowy wynosi 1 129 111 686,73 zł netto (1 388 807 374,68 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO