Tytuł

Aktualności

2011-03-17

POL-AQUA liderem konsorcjum, które wybuduje oczyszczalnię ścieków w Gliwicach.

W dniu 14 marca podpisana została umowa na „Modernizację  gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków”. 
2011-03-02

POL-AQUA będzie budowa siedzibę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

W dniu 01.03.2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe.

2011-02-23

Najlepsza oferta na oczyszczalnię ścieków w Maszewie.

W dniu 23 lutego w siedzibie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.”
2010-12-28

Adaptacja MŁYNÓW TORUŃSKICH

W dniu 28 grudnia 2010 r. Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. podpisał umowę na budowę w części młynów Rychtera przy ul. Kościuszki Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.
POL-AQUA za 28 mln zł wyremontuje budynek, w którym za rok rozpocznie swoją działalność Toruński Inkubator Przedsiębiorczości a za dwa lata również Centrum Nowoczesności.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO