Tytuł
2008-02-11

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w indeksie mWIG40

Zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po sesji w dniu 20 marca 2008 r. akcje Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna zostaną przeniesione do indeksu mWIG40.

Awans notowanych akcji P.R.I. "POL-AQUA” S.A. związany jest z przeprowadzoną przez GPW rewizją roczną portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Postawą wpisania akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A. do indeksu mWIG40 jest ranking sporządzony po ostatniej sesji stycznia, w którym pod uwagę wzięte zostały obroty z ostatnich 12 miesięcy oraz kapitalizacja (akcje w wolnym obrocie, stan na dzień sporządzenia rankingu).

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w indeksie mWIG40 (195 kB)
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO