Tytuł
2008-03-10

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. wybuduje budynki biurowe w Krakowie

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. podpisał dwa porozumienia kontraktowe z KBP- 5 Sp. z o.o. i KPB- 6 Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych Budynków Biurowych – Kraków Business Park 800 oraz Kraków Business Park 1000 przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie.

Łączne wynagrodzenie wskazane w obu porozumieniach wynosi 128 100 000 zł netto.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych budynków biurowych, w tym: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych, które mają być zgodne z otrzymanym pozwoleniem na budowę; wykonanie odwodnienia placu budowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni; wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, kubaturowych i liniowych związanych ze wznoszeniem obiektu; jego wykończeniem i zasilaniem w zewnętrzne media; wykonanie wszelkich robót zabezpieczających; przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności celem zabezpieczenia obsługi obiektu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi; zorganizowaniu, prowadzeniu, nadzorowaniu i zabezpieczeniu robót; przeprowadzeniu wszelkich prac i czynności realizacyjnych w taki sposób ażeby umożliwić zamawiającemu uzyskanie od stosownych władz pozwolenia na użytkowanie wzniesionego obiektu.

Termin zakończenia robót został ustalony na 28 lutego 2009r.

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. wybuduje budynki biurowe w Krakowie (168 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO