Tytuł
2008-09-03

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego WPBK, spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA podpisała największy w swojej historii kontrakt

Spółka P.B.I. WPBK z Opola, której właścicielem jest POL-AQUA, podpisała dwie umowy na łączną kwotę brutto 11,3 mln euro. Zamawiającym są Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. z Nysy.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej POL-AQUA wchodzą: P.R.I. POL-AQUA, Vectra, Mostostal Pomorze, TECO, PA Conex, PA Wyroby Betonowe, P.B.I. WPBK, BS-WPBK, Kampol, POL-AQUA Wostok, POL-AQUA Development, Placidus Investments oraz Weneda.

Podpisane kontrakty dotyczą inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa”. Termin realizacji inwestycji wynosi 15 miesięcy od dat podpisania kontraktów. Do realizacji zadania zostało powołane konsorcjum w składzie P.B.I. ”WPBK” Sp. z o.o. (90%) oraz P.R.I. ”POL-AQUA” S.A. (10%).

 „To jest dla naszej firmy szczególny moment. Podpisaliśmy największe kontrakty w historii spółki. – powiedział Grzegorz Tomaszewski, Prezes Zarządu P.B.I. WPBK Sp. z o.o. Nasz udział w konsorcjum, które zrealizuje tę ważną dla mieszkańców Nysy inwestycję wynosi 90%. Jest to typowe zadanie inżynierskie, do wykonania którego przystąpi wysoko wykwalifikowana kadra i nowoczesny sprzęt. Postaramy się je wykonać według najwyższych standardów wykorzystując nasze doświadczenie przy tego typu pracach” – dodał Grzegorz Tomaszewski.

„Kontrakt naszej spółki P.B.I. WBPK z Opola to kolejny dowód efektywności naszej Grupy Kapitałowej. Nadal będziemy prowadzili cenioną przez inwestorów konsekwentną politykę powiększania Grupy o spółki o zdrowych fundamentach, działające na perspektywicznych rynkach - powiedział Marek Stefański, Prezes Zarządu i dominujący akcjonariusz P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego WPBK, spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA podpisała największy w swojej historii kontrakt (550 kB)

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO