Tytuł
2008-10-13

Vectra buduje dla Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "KWATERA"

P.R.I."POL-AQUA" S.A. i Vectra S.A. (spółka z Grupy Kapitałowej POL-AQUA) podpisały umowę z Wojskowym Towarzystwem Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o. Na mocy jej postanowień konsorcjum firm Vectra S.A. (lider) oraz P.R.I. "POL-AQUA" S.A. zobowiązało się zaprojektować i wybudować "pod klucz" czternaście budynków mieszkalnych (392 mieszkań) wraz z infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi na osiedlu Piaski IV w Legionowie k/Warszawy.

Założycielem i jedynym udziałowcem Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Kwatera" Sp. z o.o. jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Kapitał zakładowy WTBS "Kwatera" wynosi 441.100.000 zł.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 101.582.063,56 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 12 kwietnia 2010 r.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

  • wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uwzględniając dwanaście rozpoczętych budynków na różnym etapie realizacji wraz z infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i obiektami towarzyszącymi na osiedlu Piaski IV w Legionowie,
  • wykonanie projektów budowlano–wykonawczych,
  • wykonanie badań istniejących konstrukcji 12 budynków,
  • wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO