Tytuł
2009-02-25

Vectra S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę Hali Sportowo–Widowiskowej w Płocku

Vecta S.A. (spółka z grupy Kapitałowej POL-AQUA) złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji „Budowa Hali Sportowo–Widowiskowej”, która będzie zlokalizowana przy placu Celebry w Płocku.

Cena zaproponowana przez konsorcjum w składzie Vectra S.A. (lider Konsorcjum, 95% udziałów) i BBR Polska Sp. z o.o. wyniosła 100,1 mln zł brutto.

Zamawiający tj. Urząd Gminy-Miasto Płock ma prawo do zbadania poprawności złożonych ofert w zakresie ich sporządzenia i złożenia zgodnie z warunkami specyfikacji przetargowej. Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę Prawo o zamówieniach publicznych.

Planowana inwestycja będzie polegać na przebudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej, budowie zasadniczego kompleksu sportowego hali widowiskowo-sportowej oraz wykonaniu nawierzchni drogowych. Centralnym punktem całego obszaru przeznaczonego do zagospodarowania będzie hala sportowo-widowiskowa opisana na okręgu o średnicy 92 m dla 5.492 osób (w tym: 5.029 miejsc stałych, 113 miejsc dostawianych na płycie, 222 miejsca dla VIP-ów, 100 miejsc dla dziennikarzy oraz 28 miejsc dla niepełnosprawnych) i zieleni w obrębie terenu wraz z zabudową zespołu parkingowego.
 
Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji inwestycji wskazany w postępowaniu przetargowym to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO