Tytuł
2009-04-03

Vectra S.A.(spółka z grupy Kapitałowej POL-AQUA) podisała umowę na "Budowa Hali Sportowo–Widowiskowej” w Płocku

W dniu 3 kwietnia 2009 roku Vecta S.A. podpisała umowę na „Budowa Hali Sportowo–Widowiskowej”, która będzie zlokalizowana przy placu Celebry w Płocku.

Na mocy przedmiotowej umowy zostaną wykonane roboty budowlano – montażowe zadania pn. Budowa „Hali Sportowo – Widowiskowej” przy placu Celebry w Płocku” oraz prace związane z zagospodarowaniem zieleni w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji, z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych związanych z nasadzeniami drzew i krzewów.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie ww. robót wyniesie 100 121 021,87 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 18 miesiące od daty przekazania placu budowy. Termin zakończenia prac pielęgnacyjnych związanych z nasadzeniami ustalony został na 12 miesięcy począwszy od daty odbioru końcowego.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO