Tytuł
2009-04-21

POL-AQUA buduje Most Północny

Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu dzisiejszym pozwolenie na budowę trasy i mostu Północnego na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Modlińskiej z rygorem natychmiastowej wykonalności. To umożliwiło Prezydent m.st. Warszawy podpisanie umowy z firmą POL-AQUA na budowę przeprawy.

Odcinek trasy o długości 3,4 km wraz z przeprawą mostową powstanie w przeciągu 32 miesięcy, a koszt jego budowy wyniesie 976 618 384 zł. Konsorcjum, którego liderem jest POL-AQUA przystąpi w pierwszej kolejności do sporządzania harmonogramu prac oraz projektu organizacji ruchu.

Zmotoryzowani otrzymają nowy wygodny przejazd, rowerzyści kolejną trasę rowerową (która przybliży ich do Puszczy Kampinoskiej) a osoby korzystające z komunikacji publicznej szybki dojazd do metra na Młocinach. Po otwarciu nowej przeprawy rządowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie modernizację mostu Grota-Roweckiego i uzupełni w ten sposób północny fragment ekspresowej obwodnicy miasta.

Prace zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA, a partnerami - Sando Budownictwo Polska z Warszawy, Construcciones Sanchez Dominigues - Sando z Madrytu i Kromiss - Bis z Częstochowy.

W ramach podpisanej umowy wybudowana zostanie trasa o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego, zapewniająca kierowcom w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Przebudowane będą drogi sąsiadujące z trasą, wybudowane ciągi  pieszo-rowerowe oraz ekrany akustyczne. Projekt przewiduje budowę 3 sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia ulicznego. Powstanie również trasa tramwajowa o łącznej długości 3800 m. Prace uwzględnią także przebudowę całej infrastruktury podziemnej, znajdującej się w rejonie trasy.

Przeprawa mostowa będzie miała długość ok. 795m. Konstrukcyjnie złożą się na nią trzy niezależne obiekty inżynierskie (oddzielny dla jezdni północnej, południowej oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym) o konstrukcji stalowej zespolonej, posadowione na palach o średnicy 150 cm.. Najdłuższe z 10 przęseł mostu, nurtowe, będzie miało 160 m. Dwie podpory mostu znajdą się w nurcie rzeki, pozostałe będą częściowo na terenach zalewowych. Nad podporą nurtową wysokość konstrukcji wyniesie ponad 9 m.

Węzeł Pułkowa  na lewym brzegu Wisły składał się będzie z 10 wiaduktów drogowych, kładki dla pieszych i 9 murów oporowych. Węzeł Modlińska na prawym brzegu rzeki to 5 wiaduktów posadowionych na palach i 9 murów oporowych.

  • łączna długość 15 wiaduktów -ok. 1030 m, o rozpiętości od 17 m do 23 m
  • łączna długość 18 ścian oporowych –ok. 2500 m, o wysokości od 1,4 m do 9,3 m
  • do budowy obiektów zostanie użyte ok. 120 tys. m3 betonu, ok. 14 tys. ton stali zbrojeniowej i 10 400 ton stali konstrukcyjnej
  • całkowity ciężar konstrukcji stalowej mostu to około 9,4 tys. ton
  • łączna długość chodników dla pieszych wyniesie ok. 8,3 km, ścieżek rowerowych 6,1 km.To dobra wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Białołęki, którzy dziś stoją w korkach na moście Grota-Roweckiego i drogach dojazdowych do niego. To jedyna przeprawa w tej części Warszawy i nie jest ona w stanie już przenieść tak dużego ruchu. (w szczycie porannym na lewy brzeg Wisły przejeżdża nim ponad 7 tys samochodów na godzinę, najwięcej ze wszystkich mostów w Warszawie). Zmotoryzowani otrzymają nowy wygodny przejazd, rowerzyści kolejną trasę rowerową (która przybliży ich do Puszczy Kampinoskiej) a osoby korzystające z komunikacji publicznej szybki dojazd do metra na Młocinach. Po otwarciu nowej przeprawy rządowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie modernizację mostu Grota-Roweckiego i zamknie w ten sposób północny fragment ekspresowej obwodnicy miasta.

Wykonawcą dokumentacji projektowej pierwszego odcinka Trasy Mostu Północnego jest  biuro projektowe Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft GmbH. Umowa na projekt mostu podpisana została w czerwcu 2007 r. na kwotę 15,8  mln złotych. Dokładnie po roku, w czerwcu 2008 r. ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót budowlanych.


Trasa Mostu Północnego ma docelowo połączyć Trasę NS ze wschodnią obwodnicą Warszawy.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO