Tytuł
2009-12-29

POL-AQUA ma umowę na budowę kolektora w Poznaniu

POL-AQUA w konsorcjum z SONNTAG Baugesellschaft mbH oraz PHARMGAS S.A. podpisała dziś umowę na realizację zadania pod nazwą: „Kontrakt nr K-23 – Aglomeracja Poznań: Budowa Kolektora Prawobrzeżnego II na odcinku od ul. Głównej od skrzyżowania ul. Milczańskiej i Bolesława Krzywoustego w Poznaniu wraz z Budową Kolektora Deszczowego"

Wartość umowy to 84 mln zł netto, z czego 60% robót przypada na POL-AQUA.

Czas realizacji Zadania wynosi 24 miesiące od podpisania Kontraktu z możliwością skrócenia czasu na ukończenie. Premia dla Konsorcjum za wcześniejsze wykonanie robót wynosi 150 000 zł za każdy pełny tydzień skrócenia czasu, nie więcej jednak niż za 10 pełnych tygodni.

 „Budowa kolektora Prawobrzeżnego II w Poznaniu jest kolejnym kontraktem P.R.I. „POL-AQUA” S.A. związanym z technologiami bezwykopowymi, w których specjalizuje się Spółka. W ramach Kontraktu w technologii mikrotunelingu zostaną wykonane kolektory o średnicach od 2,4 m do 0,6 m”.- powiedział Andrzej Napierski Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Infrastrukturalnego – „I tak jak już robiliśmy to wcześniej i tym razem będziemy chcieli zakończyć pracę przed wyznaczonym terminem.”

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO