Tytuł
2011-10-14

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w związku ze złożonym na podstawie art. 400 oraz 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) pismem Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu (akcjonariusza posiadającego 10,65% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA Spółki) stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 KSH na dzień 29 listopada 2011 roku (wtorek) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostaje zgodnie z wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 września 2011.

<<więcej...
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO