Tytuł
2011-12-28

POL-AQUA podpisała kolejną umowę na budowę drogi ekspresowej S8 odcinek 3.

W dniu 28 grudnia 2011 r. została podpisana kolejna umowa na pomiędzy konsorcjum Dragados S.A. (lider) i P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość -13,1 km.
Wartość umowy wynosi 189 809 096,75 zł netto (233 465 189 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.
Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej realizacji projektu obejmującego: roboty drogowe i inżynieryjne, w tym: obiekty inżynierskie, przepusty pod drogą ekspresową S8, przepusty rurowe pod drogami poprzecznymi, wewnętrznymi oraz pod zjazdami, budowa elementów ochrony środowiska, przebudowa urządzeń melioracyjnych, budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia pasa drogowego, przebudowa i budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa urządzeń teletechnicznych.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 22 miesięcy od daty rozpoczęcia, obejmujący okresy zimowe.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO