Tytuł
2011-12-29

POL-AQUA zbuduje gazociąg Świnoujście - Szczecin

W dniu 29 grudnia 2011 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”).
Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi: 146 950 000 zł netto, tj. 180 748 500 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu umowy (Odbiór Końcowy) ustalony został na 31 stycznia 2013 r.
Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja Inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa (w tym wykonanie wszelkich Robót i uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie) dotycząca budowy gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą DN 800 Świnoujście – Szczecin  – gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km, który jest zlokalizowany w gminach: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stępnica i Goleniów. Inwestycja obejmuje wykonanie gazociągu, instalacji, urządzeń, budynków i dróg oraz wszelkich innych Robót, które są konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO