Tytuł
2011-12-30

Informacja o umowie z PKN ORLEN S.A.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a PKN ORLEN S.A. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni” w Płocku. W zakres umowy wchodzą: roboty demontażowe i przekładki, dostawy materiałów i urządzeń, roboty montażowe Pompowni nr 1 i nr 2 oraz rozruch mechaniczny i przekazanie do eksploatacji. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 43,9 mln złotych netto.
Data podpisania kontraktu jest jednocześnie terminem rozpoczęcia prac. Termin zakończenia ustalono na dzień 14.07.2014 roku. 
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO