Tytuł
2014-08-11

POLAQUA nowym wykonawcą obwodnicy miasta Szczuczyn

W dniu 11 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
Przedmiotem umowy jest dokończenie „Budowy  Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu trasy ekspresowej S- 61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno) , na odcinku od km 197 + 550 do km 205 +557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.”
Długość  obwodnicy wyniesie 8 km, a w I etapie będzie to droga o przekroju jednojezdniowym - 1 x 2 pasy ruchu (na węźle dwujezdniowa 2 x 2 pasy ruchu) wraz z bezkolizyjnym węzłem drogowym „Szczuczyn”.
Wartość umowy wynosi 102,6 mln zł netto.
Termin realizacji wynosi 15 miesięcy nie wliczając okresów zimowych.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO